19. 03. 2024 — 6 minuta čtení

Moje osobní portfolio a jak o něm přemýšlím

Moje osobní portfolio a jak o něm přemýšlím
V poslední době přichází do světa investic velká míra demokratizace a otevřenosti. Investice se konečně začínají stávat cool a jsou předmětem častých debat mezi kolegy v práci nebo u piva v hospodě. Je čím dál běžnější, že různí investoři a bloggeři odkrývají svá portfolia a přibližují své investiční strategie široké veřejnosti. Spousta mých kolegů i já děláme při naší práci s klienty to samé. Často představujeme klientům nástroje, které sami používáme. Mohou být však v jiném poměru a rozložení dle preferencí a potřeb klienta v závislosti na jeho investičním profilu a plánovaném investičním horizontu. Rád bych proto přiblížil nástroje, které sám používám. Musím však upozornit, že to rozhodně není investiční doporučení ani návod. Spíše ilustrace toho, z jakých nástrojů se může skládat osobní portfolio člověka, který se o investice zajímá polovinu svého života a pomáhá s nimi více něž 300 klientům. Záměrně proto nebudu přibližovat přesnou váhu v portfoliu ani názvy jednotlivých nástrojů.

1. Indexové portfolio 60/40

Základní osu mého celkového portfolia tvoří indexový smíšený podílový fond, známý také jako portfolio 60/40. Jedná se o model portfolia, které představil ekonom Harry Markowitz v 50. letech minulého století a za které později v roce 1990 obdržel Nobelovu cenu za ekonomii. Jedná se o portfolio, které je široce diverzifikované a rozložené mezi akcie (zhruba 60% portfolia) a dluhopisy (40% portfolia). Tím, že se jedná o indexový fond, tak je akciová složka v portfoliu nakoupena pomocí ETF, to samé platí pro dolarové a eurové dluhopisy. Ty středoevropské (typicky české a polské) jsou pak do portfolia nakoupeny přes podílové listy aktivně spravovaných dluhopisových fondů. Malou část portfolia (asi 5%) představují i alternativní investice v podobě REIT (nemovitostní akcie) a komoditního indexu zaměřeného na vzácné kovy. 

2. Aktivně spravovaný akciový fond

Vzhledem k mému dlouhému investičnímu horizontu a využívání zejména pravidelných měsíčních vkladů, využívám dynamický akciový fond se zaměřením na globální korporace obchodované na burze ve Spojených státech. Jedná se o portfolio složené ze zhruba 40-50 firem. Tento aktivně spravovaný fond je schopen dlouhodobě svou výkonností překonávat i široký index amerických akcií (např. SP 500). Využívám tento fond jako jakýsi doplněk k výše zmíněnému portfoliu 60/40. Sám o sobě by tento fond představoval poměrně úzkou diverzifikaci s přílišnou expozicí na americké akcie, společně s indexovým portfoliem 60/40 mi však přináší to nejlepší z obou světů, tedy jak pasivního, tak aktivního investování. Jedná se o nejvýkonnější část mého portfolia. 

3. Doplňkové penzijní spoření 

Pro někoho možná překvapivě hraje svou úlohu v mém portfoliu i doplňkové penzijní spoření. Tedy produkt, který přinejmenším v zastaralejší podobě penzijního připojištění (klasického penzijka) má skoro každý dospělý člověk v této zemi. Na svém penzijku oceňuji to, že je ve své dynamické variantě nastaveno tak, že zhruba 80% investuje do akcií a to tak, že nakupuje jak ETF tak konkrétní akciové tituly. Navíc má velkou regionální expozici na středoevropský region, tedy například Česko, Polsko, Slovinsko a Rakousko. Tím pádem mi vytváří v portfoliu doplněk výše zmíněného akciového fondu, který evropské akcie ve svém portfoliu vůbec nemá. Malým bonusem je i příspěvek státu a možnost daňových odpočtů. Jedná se o druhou nejvýkonnější část mého portfolia.

4. Nemovitostní fond

Nemovitostní fondy jsou v Česku poměrně mladou alternativou ke klasickým podílovým fondům či k přímým nákupům investičních nemovitostí. Můj nemovitostní fond nakupuje komerční nemovitosti v Česku, Polsku, Chorvatsku a Španělsku a podílí se tak na vývoji nemovitostního trhu a příjmu z nájmů. Zprostředkovává mi investici do třídy aktiv, na kterou bych sám nedosáhl. Kvalitní komerční nemovitosti jsou totiž ze své podstaty velmi nákladné na akvizici a pro běžného smrtelníka je prakticky nemožné je nakoupit a vlastnit. Jedná se tedy i o zajímavý doplněk a diverzifikaci ke klasickému pronajímání investičních bytů. Díky akvizicím mimo ČR fond poskytuje i regionální diverzifikaci. 

5. Program životního cyklu

Další prvek mého portfolia představuje tzv. Program životního cyklu. Jedná se o nástroj, který získal velkou oblibu v letech 2009-2015, kdy si svět ještě dobře uvědomoval negativní dopady ekonomické krize a propadu burz ze závěru roku 2007. Program funguje tak, že ke konci zvoleného investičního horizontu plynule postupně přechází z dynamické akciové složky do konzervativnějších nástrojů. Tím dochází k realizaci a uzamčení výnosů z dynamické složky a přesunu do méně kolísavých (volatilních) nástrojů. Programy životního cyklu řeší z mého pohledu tyto 3 problémy: 

a) s dlouhým investičním horizontem roste naspořená částka a tedy i potenciální hodnota poklesu v případě nečekaných situací na trhu je vyšší než na začátku investování, 

b) zároveň roste s přibývajícím věkem investora averze ke kolísání, 

c) připravují portfolia na větší nebo celkový výběr prostředků. 

6. Tématické investice a DIP

Nejnovějším přírůstkem do mého portfolia představují tématické akciové ETF, které si jsem schopen aktivně nakupovat nebo odprodávat a kde si mohu vybrat ze současných trendů, jakými jsou například umělá inteligence, kyberbezpečnost, cloudová řešení, čistá energie či zdravotní inovace. Tyto investice zároveň plánuji zahrnout do nového režimu daňových úlev (DIP), který mi umožňuje takto zainvestované prostředky odečítat od daňového základu a získat tak vratku daně ve výši 15% z roční zainvestované částky. 

7. Spořící účet

Spořící účet portfoliu dodává hotovost a likviditu. Díky spořícímu účtu je možné zainvestovat jednorázové prostředky v dobách poklesů na trhu nebo umožní čerpat prostředky na běžnou spotřeby bez toho, aniž bychom museli vybírat z už zainvestovaných portfolií. Zároveň však spořící účet většinou snižuje celkový výnos portfolia a má vliv na váhu jednotlivých tříd aktiv v portfoliu. Schválně si prostředky na spořícím účtu zahrňte do svého portfolia a podívejte se, o kolik nižší váhu samotné investice mají. 

Záměrně zde nepíšu jaký výnos nebo ztrátu v jednotlivých nástrojích mám. Ta se totiž v čase neustále mění a každý investor ji bude mít lehce odlišnou v závislosti na tom, kdy začal investovat a jak dlouho v investování vytrvá. Důležité je, aby si člověk ke svému investování a portfoliu vytvořil pozitivní vztah, aby zvládl překonat propady na trzích či v osobním životě a měl dostatečnou důvěru k zainvestování pro něj vhodné sumy prostředků. 

Čtěte také ...